STRÁNKA PRO SENIORY 
 
Společnost přátelská k seniorům - Služby pro každý věk
Z televizních reklam by bylo možné se domnívat, že na světě žijí jen děti a mladí lidé. Přesto občané starší 65 let představují 13,5 procenta populace a tvoří tak významnou skupinu spotřebitelů a uživatelů služeb.
Paradoxně mnoho poskytovatelů s nimi jakoby nepočítá a ve svých obchodech, provozovnách a jiných zařízeních a institucích nevytváří ani ty nejjednodušší podmínky proto, aby se starší lidé (ale i zdravotně postižení) cítili dobře a služby mohli využívat. Nikoho nelze samozřejmě k ničemu nutit. Chceme jen vyzvat ty z moudřejších poskytovatelů služeb, aby se přihlásili do elitního klubu poskytovatelů "služeb pro každý věk". Jedná se o aktivitu akceptovanou a podporovanou Ministerstvem zdravotnictví ČR, Národní koordinační radou Mezinárodního roku seniorů, občanským sdružením GEMA nositelem projektu Stárnout zdravě v České republice podporovaným Evropskou komisí, Svazem důchodců ČR a dalšími významnými institucemi a organizacemi.
Tito poskytovatelé obdrží logo ve formě samolepky 10x10 cm "Společnost přátelská k seniorům - Služby pro každý věk" a dle potřeby další instrukce a informační materiály. 
Jednotlivé poskytovatele budeme registrovat a o jejich iniciativě informovat veřejnost ( a samozřejmě si ověříme, zda jsou deklarovaným zásadám věrni) a v závěru Mezinárodního roku seniorů 1999 vyhodnotíme ty nejlepší a nejužitečnější aktivity.
Zásady služeb pro každý věk 
· Vlídnost a trpělivost k seniorům - ale nejen k nim 
· Dostupnost a přístupnost (zábradlí, vhodný vstup, lavička či sedačka k odpočinku, nákup či služby do domu a podobně) 
· Přehlednost - dostatek světla, vhodná s rozumitelná označení, větší písmena 
· Nabídka některého zboží v menším množství 
· Zřetel na potřeby starších lidí 
· Všechny další zásady, které jsou založeny v dobré praxi a vycházejí vstříc potřebám starších lidí 
Samolepky, které budou uděleny a které si vlastníci vylepí na viditelné místo, budou zárukou kvality služeb nebo péče poskytovaných seniorů a starším občanů. Pokud budete mít pocit, že označené služby nesplňují podmínky našich zásad zavolejte nám.
Pokud budete mít zájem o další informace a projekt Vás zajímá, obracejte se na tel. číslo 88 36 76, na slečnu Lucii Forštovou nebo Elišku Vostřákovou.

GEMA - podpora zdraví seniorů, rozvoj gerontologie, geriatrie a kvality péče o chronicky nemocné
Šimůnkova 1600, 182 00 Praha 8 - Kobylisy
tel.+420 2 88 36 76, fax. +420 2 88 27 88
e-mail: gerontocentrum@telecom.cz

 
DALY neboli zbytečné ztráty
30.4.2001, MF DNES

Když chce Světová zdravotnická organizace odhadnout, jak je dnešní svět zatížen chorobami a předčasným umíráním, používá matematický nástroj zvaný DALY (disability-adjusted life year). Jím se měří rozdíl mezi hypotetickou normou zdraví populace, za niž se považuje délka života žen 82,5 roku, mužů 80 let, a skutečným zdravotním stavem populace. Ten se určuje jako součet roků života ztracených předčasným úmrtím a roků ztracených v souvislosti s onemocněním nebo invaliditou. Co říká DALY o zdraví světa v roce 1999, kdy byl naposledy vyhodnocen? Mezi deseti největšími pojídači životů a zdraví najdeme virus HIV způsobující AIDS, choroby novorozeneckého a kojeneckého věku a samozřejmě nemoci srdce a cév. Mnoho lidí překvapí, že na pátém místě je jeden druh chorobného smutku - deprese. Má sice malou úmrtnost, ale ze života vyřazuje. Pět z deseti vedoucích příčin smrti postihuje děti do 5 let. Na prahu 21. století jsou mezi hlavními příčinami smrti a invalidity choroby, jimž se dá předejít očkováním, a také důsledky hladovění, malárie a průjmová onemocnění, která souvisí s tím, že víc než miliarda lidí v rozvojovém světě nemá přístup k čisté vodě. A co říká odhad DALY pro rok 2020? Že mezi prvními 15 ničiteli budou nadále nemoci srdce a cév, se dalo čekat. Zmíněná deprese však bude hned na druhém místě, na třetím dopravní nehody, na sedmém tuberkulóza, na osmém války, HIV/AIDS na desátém, násilné chování, tedy zločin, má obsadit dvanáctou příčku, sebepoškozování a sebevraždy příčku čtrnáctou a na patnácté budou zhoubné nádory plic, tedy zejména důsledky kouření. Shrnuto: Hlavními světovými příčinami lidských chorob, invalidizace a smrti jsou a budou hladovění, špatná voda a hygiena, tabák, alkohol, drogy, rizikové sexuální chování, rizika v povolání, války, vysoký krevní tlak, nedostatečná tělesná aktivita a znečištění vzduchu. Tedy zejména důsledky sociálních vztahů, jejichž těžiště je ponejvíce mimo medicínu. I levná, jen trochu úspěšná prevence by znamenala vydatný pokles nákladů na zdravotnictví. 

Autor je neuropatolog, zabývá se vztahem mezi mozkem a chováním 
František Koukolík, Mladá fronta Dnes, 27.04.2001
 
 
Kolika let se dožívají obyvatelé evropských států 
země: muži / ženy 
Bulharsko: 67 / 75 
Rumunsko: 66 / 73 
Francie: 73 / 81 
Německo 
východní část: 70 / 77 
západní část: 73 / 79 
Rakousko: 73 / 79 
Švýcarsko: 75 / 82 
Česká republika: 69 / 76 
(Pramen: Český statistický úřad)
Lidové noviny, 27.03.2001, Markéta Grosmanová 


Okresy , kde se lidé dožívají nejvyššího věku
ŽENY
Třebíč . . . . . . . . . . . 77,3
Zlín . . . . . . . . . . . 77,1
Žďár nad Sázavou . . 77,0
Hradec Králové . . . . 76,9
Vyškov . . . . . . . . . . 76,8
Pelhřimov . . . . . . . . 76,8
Tábor . . . . . . . . . . . . 76,7
České Budějovice . . . 76,6
Hodonín . . . . . . . . . . 76,6
Opava . . . . . . . . . . . 76,6
Blansko . . . . . . . . . . 76,6
MUŽI
Brno-město . . . . . . . 70,0
Náchod . . . . . . . . . . 70,0
Hradec Králové . . . . 70,0
Třebíč . . . . . . . . . . . 70,0
Žďár nad Sázavou . . 70,0
Plzeň-město . . . . . . . 70,0
České Budějovice . . . 69,7
Havlíčkův Brod . . . . . 69,7
Rychnov n. Kn. . . . . . 69,7
Semily . . . . . . . . . . . 69,7
Brno-venkov . . . . . . 69,7
Okresy , kde se lidé dožívají nejnižšího věku
ŽENY
Teplice . . . . . . . . . . . 73,2
Most . . . . . . . . . . . . 73,8
Sokolov . . . . . . . . . . 73,9
Děčín . . . . . . . . . . . . 74,1
Chomutov . . . . . . . . 74,2
Cheb . . . . . . . . . . . . 74,3
Karlovy Vary . . . . . . 74,6
Karviná . . . . . . . . . . 74,7
Ústí nad Labem . . . . 74,7
Česká Lípa . . . . . . . . 74,7
MUŽI
Sokolov . . . . . . . . . . 67,4
Děčín . . . . . . . . . . . . 67,4
Chomutov . . . . . . . . 67,4
Litoměřice . . . . . . . . 67,4
Přerov . . . . . . . . . . . 67,4
Louny . . . . . . . . . . . 67,4
Ostrava . . . . . . . . . . 67,4
Most . . . . . . . . . . . . 67,4
Karviná . . . . . . . . . . 67,4
Teplice . . . . . . . . . . . 67,4

Čísla uvádějí průměrný věk dožití v letech a jsou zaokrouhlena na jedno desetinné místo.
 
Klub pro kvalitu v péči o seniory a chronicky nemocné
  Tato iniciativa vychází z diskusí na pracovních dnech České gerontologické a geriatrické společnosti a za několika snah o vytvoření samostatného sdružení či asociace geriatrických zařízení. Dále také ze zkušeností a závěrů jednání, kdy se členům výboru podařilo prosadit některá opatření zjevně výhodná pro poskytovatele kvalitní péče a tato opatření byla kritizována zařízeními, která poskytují péči někdy problematickou. Naše dosavadní zkušenosti ukazují, že existuje velmi nesourodá skupina poskytovatelů zdravotnických i sociálních služeb v gerontologii, a je třeba jednotlivé typy péče definovat a garantovat jejich kvalitu. 
  Jde tedy o dobrovolné sdružení zdravotnických a zdravotně sociálních (výhledově i dalších) zařízení, která splňují kritéria kvality zatím předběžně sumarizovaná jako doporučení ČGGS pro geriatrická a ošetřovatelská zařízení. Tato zařízení se stanou členy Klubu pro kvalitu v gerontologii a geriatrii. Pro zachování objektivnosti kritérií a garantování celé této iniciativy bude vytvořen ještě nezávislý Poradní sbor pro kvalitu v gerontologii a geriatrii němž budou zastoupeny významné osobnosti - odborníci v oboru i laici. Organizaci a administrativní činnost bude pro Klub pro kvalitu vykonávat prozatím občanské sdružení GEMA. 
Jaké jsou cíle této iniciativy
  Prosazovat kvalitu péče o seniory 
  Jménem zařízení poskytujících kvalitní služby vést jednání na všech úrovních 
Navázat spolupráci se Spojenou akreditační komisí a poskytnout jí nezbytné souvislosti tak, aby mohlo dojít i urychlení akreditačního procesu i ve službách pro seniory. 
  Podílet se na formulování politiky jakosti ve zdravotnictví a sociálních službách 
Zajistit publikování a propagaci těchto doporučení jakož i zařízení, která je uplatňují 
Jaké jsou mechanismy vzniku Klubu pro kvalitu a získání členství.
  K účasti v Poradním sboru pro kvalitu budou vyzvány jednotlivé osobnosti přímo výborem ČGGS 
  Klub pro kvalitu Zatím se bude jednat o zařízení typu léčebny pro dlouhodobě nemocné a výhledově také odborného léčebného ústavu geriatrického a ošetřovatelská zařízení, pro která jsou doporučení České gerontologické a geriatrické společnosti již vypracována. Zájemcům o ně je zašle sekretariát ČGGS (oproti úhradě poštovného a nákladům). Tyto podklady by měly sloužit jako materiál pro autoaudit (srovnání praxe a reality vlastního zařízení s jednotlivými aspekty definovanými v materiálu) 
Výstup tohoto procesu by měl být pro každé zařízení dvojí:
  Srovnání praxe vlastního zařízení s těmito podklady - viz výše 
Návrh eventuální úpravy či doplnění podkladů pro audit, protože ednotlivá ařízení zdaleka nebudou a nesmí být jen pasívními příjemci jakýchsi ožná porných rozhodnutí a posudků, ale aktivními a rovnoprávnými účastníky ohoto procesu. 
  Na základě výše uvedených podkladů zváží výbor ČGGS, která zařízení (respektive jejich části) budou v tomto procesu nadále pokračovat, domluví se na eventuálním upřesnění, doplnění dokumentace a návštěvě. Na základě všech údajů a poznatků vyzve výbor ČGGS určitá zařízení k účast v Klubu Q. Poté, co bude mít Klub Q více než 10 členů, vytvoří se ve spolupráci s výborem ČGGS a Poradním sborem pro kvalitu vlastní orgán, který se bude touto agendou a činností nadále zabývat.a stanoví svá další pravidla. 
P.S.: 
Domnívám se, že je na tomto místě vhodný již několikrát zmiňovaný příměr ke klubu vinařů: V něm se sdružují ti, kteří dodávají a vyrábějí kvalitní víno. Nepřijmou mezi sebe ty, kteří ho nějak kazí - kazili by tím i jejich pověst. Jak svou dobrou pověst udrží - vzájemně si své víno ochutnávají.

 
Strategie služeb pro seniory
 Cílem veškerých zdravotnických služeb pro seniory je co nejdelší zachování zdraví a soběstačnosti, integrace ve společnosti i při zhoršení zdravotního stavu, co nejdelší setrvání v rodinném a domácím prostředí. V období nemoci přiměřeně intenzivní a šetrné léčení a rehabilitace se zřetelem na potřeby seniorů. 
 To předpokládá takový systém služeb, které budou flexibilní a vzájemně budou na sebe plynule navazovat i přes hranice rezortů. Budou vytvářeny dle potřeb seniorů v dané komunitě, okrese či regionu se zřetelem na subsidiaritu (upřednostnění prostého před složitým, zajištění maxima služeb co nejblíže pacientovi a jeho rodině). 
Rodina
Rodinu je třeba chápat jako základní prvek společnosti, který integruje všechny věkové kategorie. Proto považujeme za klíčové aby byl vytvořen systém podpory pečujících rodin. V případě nemoci či zhoršení soběstačnosti seniora je třeba rodině dodat takové služby, které jí umožní se o pacienta seniora postarat. 
Na úrovni komunity
(obcí, více obcí, městských částí a podobně) je třeba vytvořit podmínky pro bydlení zdravých seniorů i těch, kteří mají určitá zdravotní omezení. Zajistit dostupnost občanských služeb seniorům, dostatek informací a snadný přístup k těmto službám tak, aby senioři nebyli v jejich využívání diskriminováni. Pro akutně či chronicky nemocné či méně soběstačné seniory zajistit systém služeb, který bude zahrnovat nejen péči lékaře, ale také integrovaný a vzájemně komunikující systém domácích služeb (pomoc a ošetřovatelská služba v domácnosti, rehabilitace, sociální práce, respitní péče, poskytování kompenzačních pomůcek, nouzové volání a signalizace, podpora pečujících rodin, osobní asistence) ev. tam, kde je to třeba denní centra pro seniory i možnost krátkodobého či déledobého ošetřování mimo domácnost. Tyto služby mohou obce zajistit s využitím kapacit rodin, občanů a poskytovatelů ať již soukromých či jiných, některé služby může zajistit několik komunit společně. Klíčová je však zodpovědnost obce za zajištění těchto služeb a kvalifikovaná organizace těchto služeb s ohledem na potřeby občanů (case management). 
Na úrovni okresu
zajistit takové služby, které přesahují možnosti obce. Jedná se zejména o instituce a specializované služby.(Vzhledem k nárůstu procenta seniorů v naší populaci a zejména tzv. skupiny starých starých ("old old" - 80+), kdy nemoci probíhají způsobem, který se podstatně liší od průběhu chorob ve středním věku a vyžaduje jiný přístup, který umožní zlepšení stavu a návrat soběstačnosti, je třeba zajistit specializované služby již na úrovni okresu). Úlohou zdravotnických zařízení (nemocnic, odborných léčebných ústavů) je zajistit včasné a přiměřené léčení a rehabilitaci. Jedná se o geriatrická oddělení nemocnic a geriatrická rehabilitační a doléčovací oddělení. Dále je na úrovni okresu účelné zřizovat specializované služby zaměřené na management ve stáří frekventních situací (demence, osteoporóza, stavy po CMP, rány, poruchy výživy...), a to nejen klasickou formou ambulancí a poraden, ale zejména takovým způsobem, aby tato pracoviště komunikovala s ostatními pracovníky v obcích, zajišťovala edukaci všech pracovníků a dále se flexibilně přizpůsobovala potřebám okresu. Pokud v okrese i přes zajištění výše uvedených služeb vznikne potřeba institucionální péče např. pro občany, kteří potřebují dlouhodobou převážně ošetřovatelskou péči, dlouhodobý pobyt se zvýšeným dohledem a komplexnějšími službami, je zodpovědností okresu, aby i tyto služby zajistil, a to prioritně prostřednictvím zrevidování stávajících kapacit a domluvou s jednotlivými komunitami. 
Na úrovni regionu
je účelné zřizovat ty superspecializované zejména zdravotnické služby, zařízení a oddělení, jejichž rozsah, edukační, vědecká a další činnost přesahují působnost jednotlivých okresů. 
Úloha geriatrie
v tomto systému je dána již podílem občanů využívajících jednotlivé typy služeb a potřebou specifického přístupu, který tento obor nabízí nejen občanům samým, ale i ostatním profesionálům. 
Náplň, cíle, hlavní směry oboru
  Geriatrie je samostatný lékařský obor, který se zabývá stárnoucím a starým člověkem. 
  Zahrnuje prevenci, diagnostiku, léčbu, specifickou rehabilitaci a geriatrické ošetřovatelství. Zdravotní výchova a spolupráce se seniorskými organizacemi, spolupráce s rodinami a laickými ošetřujícími. Nedílnou součástí je také řešení optimální organizace služeb pro nemocné seniory. Věda a výzkum v oboru a edukace zdravotnických pracovníků v problematice geriatrie, profesní specializační výuka pracovníků oboru a geriatrická edukace pro ostatní profesionály. 
  Cíle oboru: Zachovat v co největší míře zdraví seniorů a schopnost žít kvalitní a nezávislý život. Z pohledu organizace služeb je cílem vytvoření kvalitních a efektivních zdravotnických služeb pro seniory. 
  Nositelem plné kvalifikace v tomto oboru je lékař geriatr. Jeho praktická činnost je založena na spolupráci v týmu s odborníky jiných oborů (rehabilitace, psychiatrie, ošetřovatelství, ergoterapie, sociální práce, speciální pedagogika a dalšími). Činnost tohoto geriatrického týmu a specifický geriatrický režim na jednotlivých pracovištích jsou zakladními a nutnými metodami práce. 
  Kompetence lékaře geriatra: je schopen vést geriatrická lůžková oddělení i oddělení rehabilitační a doléčovací, je schopen vést geriatrický tým a organizovat specializované služby na okresní i regionální úrovni. 
  Kompetence lékaře s funkční způsobilostí v geriatrii (praktický lékař, neurolog, psychiatr, rehabilitační lékař, internista): je schopen vést oddělení rehabilitační a doléčovací s převahou pacientů odpovídajících jeho specializaci, je schopen odborně garantovat péči v zařízeních (či odděleních), ošetřovatelského typu, která mají více než 30 lůžek, je schopen garantovat služby pro seniory na úrovni komunity. 
Geriatrické oddělení
Je akutním oddělením nemocničního typu specializovaným k péči o seniory, kteří přicházejí s akutním zhoršením zdravotního stavu a soběstačnosti. Jedná se o stavy, které starého člověka bezprostředně ohrožují, ale nejsou indikací k hospitalizaci pacienta na jiném nemocničním oddělení. Typickými příklady indikací jsou například náhlá zhoršení stavu a soběstačnosti bez bezprostředně zjevné příčiny či zapřičiňující nosologické jednotky. Dále pády, deliriozní stavy, malnutrice, nutriční poruchy, mnohočetná symptomatologie s celkovým zhoršením stavu atd. Hraniční interdisciplinární stavy u pacientů vyššího věku na pomezí interny, neurologie a pod. vyžadující hospitalizace. Diferenciálně diagnostická problematika vyššího věku, potřeba stanovit funkční možnosti, navrhnout optimální postup a další péči. Ev.také časná rehabilitace multimorbidního nemocného v ještě nestabilizovaném stavu. Metodou práce těchto oddělení je rehabilitativní přístup multidisciplinárního týmu, šetrná a přiměřená diagnostika a terapie mající na zřeteli kvalitu života a stav soběstačnosti, specifický geriatrický režim. Využívají kromě specifických geriatrických postupů v příměřené míře zejména interní, neurologické a rehabilitační metody. 
Cíl: 
zlepšení zdraví a soběstačnosti, stanovení diagnozy včetně funkčního ohodnocení, návrh dalšího optimálního postupu a péče, snížení potřeby dlouhodobé ústavní péče. 
Předpokládaná doba pobytu: 
do 3 týdnů 
Doporučený počet lůžek: 
O,15 - O,20 lůžka na 1000 obyvatel Další vývoj dle zhodnocení účelnosti a přínosnosti. 
 
Rehabilitační a doléčovací oddělení
Jedná se o oddělení pro nemocné ve stabilizovaném stavu se stanovenou diagnozou a po odeznění akutní fáze onemocnění. Tito pacienti potřebují déledobější léčebně rehabilitační program. Mají však reálnou perspektivu propuštění. Obvykle jsou sem pacienti překládáni z nemocničních oddělení. Metodou práce je komplexní posouzení pacienta a stanovení léčebného a rehabilitačního plánu se zaměřením na zlepšení soběstačnosti, geriatrická rehabilitace, nácvik denních činností, ergoterapie, aktivizace, specifický geriatrický režim, logopedie, komplexní péče o nemocnné po CMP. 
Cíl: 
návrat či zlepšení soběstačnosti, schopnost nezávislého života 
Doporučený počet lůžek odborného léčebného ústavu geriatrického: 
O,8 lůžek na 1000 obyvatel. Existují samostatně či jako součást center. 
Ošetřovatelské oddělení (ústav)
Jedná se o oddělení zdravotnické, převážně ošetřovatelské péče, která může být v některých případech krátkodobá, ale také dlouhodobá i trvalá. Od ostatních oddělení se liší akcentací ošetřovatelského charakteru péče. 
Indikace: 
Je jí potřeba ošetřovatelské péče - nikoli nosologická jednotka, a to za stávajících předpokladů: Je stanovena diagnóza. Je stanoven léčebný postup s těžištěm v odborném ošetřovatelství. Stav pacienta je stabilizovaný, ev. neovlivnitelně progredující. Potřeba odborné ošetřovatelské péče překračuje kapacitu reálně nárokovatelné domácí péče (za hranici považujeme potřebu více než 3 hodin ošetřovatelské péče či více než 3 ošetřovatelské návštěvy denně). Překlad pacienta (zvl. v terminálním stavu) nesmí být v rozporu s etickými normami. 
Obsah péče: 
Hygienický režim, zajištění základních potřeb a důstojnosti nemocného včetně výživy (krmení, enterální, parenterální výživa), péče o vyměšování, aktivizace pacientů včetně vertikalizace, nácviku chůze a ostatních aktivit denního života. Rehabilitace fatických poruch, antidekubitální režim, převazy, ošetření dekubitů a bércových vředů, podávání léků (vč. parenterální aplikace a infuzí), sledování základních funkcí (tlak krevní, puls, teplota), odběry biologického materiálu, zvýšený dohled na dementní pacienty, zvládání neklidu, sledování psychického stavu (emotivita, kognitivní funkce, orientace), ošetřování stomií, drenů, kanyl. Oxygenoterapie. Spolupráce s rodinou, sociálními službami, domácí péčí. Ošetřovatelské poradenství. 
Metoda práce: 
Geriatrické rehabilitativní ošetřovatelství, specifický geriatrický režim, rehabilitační péče, lékařská supervize. Speciální pozornost: dekubity, imobilizační syndrom, inkontinence, demence. 
Cíl: 
Udržení či zlepšení stávajícího stupně soběstačnosti a kvality života. Zachování důstojnosti vč. terminální péče. 
Financování: 
hotelové služby z prostř. soc. resortu a spoluúčasti pacienta v režimu obdobném ústavní sociální péči, ošetřovatelská a další zdravotnická péče ze zdravotního pojištění.
Zvláštní formou oš. ústavu jsou hospice. Tato zařízení mohou poskytovat i respitní péči. 
Doporučený počet lůžek ošetřovatelského typu: 
pro geriatrické pacienty 0,8 na 1000 obyvatel. - s přihlédnutím k věkové struktuře obyvatel. Mohou existovat samostatně či jako součást center. 
 
Geriatrické denní centrum
Jedná se o poloinstitucionální formu péče o geriatrické pacienty. Principen je pobyt v zařízení, který trvá 6-12 hodin (denní či noční pobyty), ale může se pravidelně opakovat. Obsahem péče jsou léčebné, ošetřovatelské a rehabilitační výkony, dále psychická aktivizace a ergoterapie, kognitivní trénink. 
Indikace k přijetí: 
potřeba zdravotní péče, která není kontinuální, ale trvá déle než možnost ambulantního ošetření 
Domácí péče
Hlavní význam této péče spočívá v náhradě hospitalizace na lůžkovém oddělení, či která tuto péči alespoň oddální. Předpokladem pro tuto péči je dostupnost po nejméně 14 hodin denně včetně sobot a nedělí, dostatečná spolupráce s rodinou a/či sociálními službami. Tato péče předpokládá také specifické technické vybavení (signalizace, spojení, doprava, technické pomůcky k ošetřování). 
  Obsahem této péče je kvalifikované ošetřovatelství prováděné v domácím prostředí. 
  Cílem je zachování či zlepšení soběstačnosti, zlepšení či udržení kvality života, zmírnění příznaků. 
Specializované týmy
Považujeme za účelné, aby dle potřeby v jednotlivých okresech pracovaly v rámci výše uvedených struktur týmy zaškolené a specializované na komplexní řešení jednotlivých závažných zdravotnických a zdravotně sociálních problémů, které by se zabývaly jejich komplexním managementem (demence atd.). 
Úloha gerontologie
  Gerontologie je integrujícím oborem, který překonává hranice rezortů. Jako vědecký obor se zabývá veškerými aspekty stárnutí a stáří. Vzhledem ke službám a praktickým aspektům stárnutí populace pak nabízí řešení a návody, jak optimálně organizovat služby. 
  Kompetence organizátorů služeb pro seniory (gerontologické minimum): tito pracovníci jsou schopni vést pobytové instituce pro seniory, denní centra, organizovat služby na úrovni komunity či okresu, kvalifikovaně provádět case management. Pokud jsou jejich součástí specializovanější oddělení (např. ošetřovatelská), je třeba aby delegovali patřičné kompetence na zdravotnické pracovníky, pokud sami nemají zdravotnickou kvalifikaci. 
  Kompetence geriatrických sester domácí péče: jsou schopny krátkodobě či dlouhodobě poskytovat péči pacientům s komplexními ošetřovatelskými nároky v domácí péči. Jsou schopny dohlížet nad organizací péče o jednotlivé pacienty a vést po odborné stránce rodinné pečovatele v případě, že je tato péče (rodinných pečovatelů) hrazena z veřejných prostředků.
 
ŽIVOT - NEJVĚTŠÍ UMĚLECKÉ DÍLO
Ladislav Kubíček:
http://www.hospice.cz/zivot/index.htm 

  V předcházejícím článku zaměřeném na formy státní podpory v oblasti důchodového systému jsme si slíbili navázání na tyto úvahy a to zaměřením se na soukromé životní pojištění. Jde o jistě zajímavou oblast, neboť její vlivy prostřednictvím daňových úlev positivně působí na příjmy obyvatel. Znalost tohoto prostředí proto může přinést prospěch i naší kapse. 
Životní pojištění může mít několik forem, pojištění pro případ smrti (pojištění pro případ úmrtí pojištěného), pojištění pro případ dožití, pojištění pro případ smrti nebo dožití, svatební pojištění (tvorba finančních prostředků vyplácených dětem po dovršení 18-ti let), pojištění prostředků na výživu dětí, důchodové pojištění (spoření na důchod). Tyto formy pojištění mohou být spojeny investováním do fondů (vytvářením zhodnocovaných úložek do fondů) a také s pojištěním pojištění pro případ úrazu nebo nemoci. Pojištění pro případ úrazu nebo nemoci může být kombinováno i s kapitálovým životním pojištěním (pojištění spojené se spořením). Je zde patrné, že u většiny způsobů pojištění dochází různou formou k postupné tvorbě peněžních zdrojů, čerpaných zpravidla po uplynutí určité doby. Atraktivita tohoto poměrně bezpečného způsobu spoření (či investování) tkví v kombinaci s pojištěním životních rizik, případně pojištěním pro případ úrazu nebo nemoci. Stát ve snaze vytvořit podmínky pro tvorbu peněžních rezerv obyvatel pro dožití postproduktivního věku upřednostňuje cestou daňových úlev vybrané formy životního pojištění před jinými způsoby ukládání a investování peněz. Prostřednictvím postupné novelizace zákona o daních z příjmů byly umožněny tři formy snížení daňového základu poplatníků: 
Zaprvé tento zákon umožňuje fyzickým osobám snížit svůj základ daně o pojistné životního pojištění, které tato fyzická osoba zaplatila na své životní pojištění. Maximálně může být odečteno 12.000,-- Kč zaplaceného pojistného za rok. Tuto odečitatelnou položku může poplatník uplatnit ve svém daňovém přiznání, nebo ji uplatní jeho zaměstnavatel až při ročním zúčtování záloh za zdaňovací období. 
  Druhou formou daňového zvýhodnění je působeno do řad zaměstnavatelů tak, aby i oni byli motivování k podpoře svých zaměstnanců v tvorbě rezerv. Zaměstnavatelé tak mohou za splnění určitých podmínek uplatnit do svých nákladů (snížit základ daně) pojistné, které hradí zaměstnavatel pojišťovně za zaměstnance na soukromé životní pojištění na základě pojistné smlouvy uzavřené mezi zaměstnancem jako pojistníkem a pojišťovnou, maximálně však do výše 8 000 Kč za zdaňovací období. 
   Třetí výhodou je osvobození příjmů částky pojistného, které hradí zaměstnavatel pojišťovně za zaměstnance na jeho životní pojištění maximálně však do výše 12 000 Kč ročně od téhož zaměstnavatele. 
    Ve všech případech klade zákon o daních z příjmů podmínky pro možnost jejich uplatnění. Je důležité zejména to, že výhody lze uplatňovat pouze u některých typů životního pojištění, a to u pojištění pro případ dožití, pojištění pro případ smrti nebo dožití, u důchodového pojištění. Úlevy lze uplatňovat i při sjednání dřívějšího plnění, dále v případě vzniku nároku na starobní důchod nebo plný invalidní důchod, nebo v případě, stane-li se zaměstnanec plně invalidním podle zákona o důchodovém pojištění, nebo v případě smrti. V případě úlev z tituly plateb pojistného zaměstnavatelem je důležité, aby byla pojistná smlouva sjednána zaměstnancem jako pojistníkem. Další podmínkou je aby ve smlouvě byla sjednána výplata pojistného plnění až po 60 kalendářních měsících a současně nejdříve v roce dosažení věku 60 let. Odečitatelné položky lze uplatňovat pouze v případech, kdy má právo na plnění z těchto pojistných smluv pojištěný zaměstnanec, případně plátce daně, a je-li pojistnou událostí smrt pojištěného, osoby blízké podle občanského zákoníku, kromě zaměstnavatele, který hradil pojistné. 
  Na první pohled se podmínky pro možnost uplatnění zdají být složité, jejich dokonalou znalost však lze předpokládat u daňových poradců, případně i pojišťovacích agentů, jejichž prostřednictvím životní pojišťovny získávají své klienty. My se nad dalšími možnostmi působení na základ daně a samotnou daňovou povinnost se setkáme v některém z příštích pokračování. 
 
Spokojení lidé se dožívají vyššího věku
  Optimismus, kladný vztah k životu, trénink mozku jsou dalším receptem na věčné mládí. Toto nejsou jen rady našich babiček. O vlivu faktorů na duševní zdraví bylo provedeno mnoho zajímavých výzkumů. 
  Velký vliv na to, zda se cítí člověk mladý, svěží a schopný má vliv jeho duševní stav. Nejen zdravá strava, pohyb, ale i dostatečná míra optimismu, dobré fungování mozku je dalším "lékem" proti stárnutí. Není novinkou, že lidé, kteří mají kladný vztah k životu a ke svému okolí, jsou na tom se zdravím lépe. Výzkumy provedené vědci z Mayo kliniky v Minnesotě tvrzení o pozitivním vlivu optimismu potvrzují. Ve výsledcích své studie uvádějí, že u pesimistů je o 19 procent vyšší pravděpodobnost, že onemocní nebo předčasně zemřou, než je tomu u optimistů. Jedním z největších škůdců udržení mladistvé mysli je stres. Tato civilizační choroba je příčinou různých onemocnění. Stres například podle odborníků z Ohio State University negativně ovlivňuje imunitní systém organismu. Jako rizikové například lékaři uvádějí osoby dlouhodobě pečující o nemocné členy rodiny s demencí, jimž se pomaleji hojí zranění. Důvodem je stres. Chronický stres může také urychlovat přirozený pokles schopnosti imunitního systému, který se objevuje při stárnutí. Zloba a nepřátelství jsou dalším faktorem, který ovlivňuje, jak lidské tělo stárne, popřípadě jak se udržuje v mladistvé kondici. Když vědci zkoumali osoby ve věku 25 - 50 let, zjistili, že ti, kteří mají nepřátelský postoj ke světu, umírají pětkrát častěji předčasně než lidé s pozitivním postojem. Staré rčení "co se nepoužívá, zakrní", platí v souvislosti s činností mozku dvojnásob. Nebudou-li využívány všechny jeho možnosti, funkce se postupně oslabí a přestanou dobře fungovat. Lidé by si tento fakt měli uvědomit a neměli by být líní tento nejsložitější orgán lidského těla používat. Odborníci doporučují četbu, učení cizím jazykům, luštění křížovek a pozorování nových podnětů v okolí. 
  Mnoho výzkumů se snažilo zjistit, jak ovlivňuje délku života samota nebo život bez partnera. Několik studií uvedlo, že hůře jsou na tom ti, kdo žijí o samotě. Nejnovější výzkum vědců z bostonské Harvard School of Public Health ale tvrdí opak. Výzkum byl proveden na ženách, které se obecně dožívají vyššího věku a zůstávají tak ve stáří častěji osamoceny. Podle výzkumu nejsou samostatně žijící ženy více izolovány ani nemají větší míru zdravotního rizika než ženy, které žijí s partnerem. Naopak, ženy žijící samy mají prý lepší výsledky v parametrech duševního zdraví než jejich vrstevnice žijící s partnerem. 

Cvičením ke zlepšení duševní činnosti u seniorů
  Na základě přesvědčení, že co je dobré pro srdce je dobré i pro mozek, výzkumníci našli doklady o tom, že cvičení pomáhá udržovat některé duševní schopnosti u seniorů.
  Ve studii 84 mužů a žen s klinickou depresí, výzkumníci zjistili, že čtyři měsíce pravidelného aerobního cvičení zlepšily paměť a další duševní schopnosti. Nálezy tedy naznačují, že cvičení může zpomalit přirozený pokles duševních sil, který se objevuje ve stáří. 
   V předchozí analýze stejné skupiny, výzkumníci zaznamenali vztah mezi cvičením a zlepšením známek deprese. Cvičení lze na základě tohoto výzkumu považovat za účinnou antidepresivní terapii. Nové nálezy publikované v lednovém čísle časopisu the Journal of Aging and Physical Activity, naznačují, že zlepšení duševních schopností na základě cvičení přesahuje rámec zlepšení deprese. Studii vedl Dr. James A. Blumenthal z Duke University v americkém Durhamu. 
   Proč přesně může cvičení zlepšit duševní schopnosti není jasné, vědci však naznačují, že to může souviset s udržením dostatečného průtoku krve mozkem. 
Některé studie totiž naznačují vztah mezi vysokým krevním tlakem a poklesem duševních schopností a další studie ukazují, že držení krevního tlaku pod kontrolou zpomaluje pokles duševní deteriorace. Také se objevily názory, že drink denně, který by měl mít příznivý vliv na srdce, ochraňuje zpomalením poklesu duševních schopností i mozek. 
"Myslíme si, že jedním z důvodů, proč senioři, zejména ti z onemocněním srdečních cév nebo s vysokým krevním tlakem, čelí poklesu duševních schopností, je redukce krevního průtoku mozkem," řekl Blumenthal. V této studii, tým dr. Blumenthala rozdělil účastníky studie do tří skupin: první, která měla stanoven cvičební plán; druhé, která užívala antidepresiva a třetí, která užívala antidepresiva i cvičila. Cvičení se skládalo buď z jízdy na rotopedu, procházky nebo třicetiminutového běhu a to vše třikrát týdně. Všichni účastníci byli ve věku 50 až 77 let. 
   Po čtyřech měsících zaznamenali cvičenci zlepšení v testech paměti a některých exekutivních funkcích, jako plánování nebo organizování. Zlepšení duševních schopností bylo nad rámec zlepšení deprese, říká zpráva. Pacienti, kteří trpí mírnější formou deprese, však zaznamenali největší pokroky. 
"Vyplývá z toho, že cvičení může výrazně zpomalit zhoršování některých duševních schopností, které se vyskytují při stárnutí," uzavírá Blumenthal. 

zpět