PRÁVA A POVINNOSTI PACIENTA

Práva pacienta (vzorový text Amerického svazu občanských svobod)
 
Právem pacienta je: 
1. Ohleduplná péče prováděná s úctou odbornými pracovníky. 
2. Získat úplné a čerstvé informace o své diagnóze, léčení a prognóze choroby, které mu má jeho ošetřující lékař podat takovými výrazy, jimž je schopen porozumět. 
3. Obdržet od svého lékaře informace nezbytné k tomu, aby mohl dát vědomý souhlas před zahájením jakéhokoliv postupu nebo léčení. Pacient má právo na informace o tom, že existuje lékařsky významné alternativní řešení. 
4. Odmítnout léčbu do té míry, jak to připouští zákon. 
5. Zachování naprosté tajnosti o jeho vlastním léčebném postupu. 
6. Očekávat, že všechna sdělení, jež se týkají jeho léčebné péče, budou považována za důvěrné. 
7. Očekávat, že nemocnice bude v rámci svých možností přiměřeně reagovat na pacientovu žádost o poskytnutí služeb nebo přemístění do jiného nemocničního zařízení, kde je léčba povolena. 
8. Získávat informace o vztahu k jiným zdravotnickým a vzdělávacím institucím v souvislosti s jeho léčebnou péčí. 
9. Dostat zprávu v případě, že se nemocnice chystá sama vykonat nebo se zúčastnit pokusů na lidech, které ovlivní jeho léčbu. 
10. Očekávat přiměřenou spojitost mezi lékařskou péčí a znalostí toto, co je možné k dispozici a kde. 

zpět