STATISTIKA MATRIČNÍ AGENDY ZA ROK 2001

V roce 2001 provedl matriční úřad Blansko 271 zápisů úmrtí, 100 zápisů manželství a jeden zápis narození. Z celkového počtu sňatků bylo 89 sňatků civilních a 11 církevních. 19 sňatků uzavřely snoubenecké páry na blanenském zámku.

Ve městě Blansku v roce 2001 zemřelo 192 občanů a narodilo se 149 dětí, z čehož 2 děti se odstěhovaly z našeho města se svými rodiči. Mezi nejčastěji volená jména dětí patřila u chlapců jména Jan, Jakub, David, Tomáš, Ondřej a Michal. U děvčat byly nejoblíbenějšími jmény Michaela, Adéla, Natálie, Barbora, Kristýna a Kateřina.

Mimo matriční agendy bylo rovněž vedeno 9 správních řízení ve věci změny jména a příjmení. Možnosti užívat dvou jmen nevyužil v roce 2001 žádný občan.
Odbor vnitřních věcí

zpět