Název: Zkušenost s drogou loni přiznalo 47,6 procenta mladých lidí 

Titul: ČTK 
Datum: 23.04.2001 

PRAHA (ČTK) - Ke zkušenosti s drogou se v loňském dotazníkovém průzkumu mezi mládeží ve věku od 14 do 19 přihlásilo 47,6 procenta respondentů, což je o 6,4 procenta více než v roce 1997. Vyplývá to z informací, jež s odkazem na údaje národního koordinátora drogové epidemiologie Vladimíra Polaneckého zveřejnilo ministerstvo vnitra. 
Nejvyšší procento mládeže se zkušeností s drogami je v Praze, kde ji loni přiznalo 52,9 procenta, tedy o 0,4 procenta méně než před čtyřmi lety. Celorepublikový průměr převyšuje ještě jižní Morava a západní Čechy. 

Mimořádně závažné je podle mluvčí ministerstva vnitra Gabriely Bártíkové především to, že zkušenosti s drogou přiznaly častěji dívky než chlapci. Průzkum ukázal, že například alkohol v kombinaci s prášky užívá 22,3 procenta dívek a 13,8 procenta chlapců; sedativa 18,1 procenta dívek a 8,4 procenta chlapců. Zkušenost s pervitinem uvedlo 6,3 procenta dívek oproti 5,8 procenta chlapců. 

V 82 procentech případů dotázaní jako první drogu užili marihuanu či hašiš. Pervitin jako první drogu zkusilo 1,3 procenta mladých, extázi téměř jedno procento a bezmála půl procenta heroin či jiné opiáty. Více než čtyři procenta dotázaných ani nevěděla, jakou drogu napoprvé konzumují. 


Mládež dostane první drogu většinou od sourozenců, kamarádů a spolužáků. První drogu si totiž koupilo jen 3,4 procenta uživatelů drog a 1,7 procenta si ji vypěstovalo či vyrobilo. 


Polanecký nedávno uvedl, že zdravotnická zařízení evidují 4148 narkomanů, nejvíce od roku 1995. Na každých 100.000 obyvatel tak připadá asi 40 narkomanů; před šesti lety jich bylo 24. Nejpočetnější skupinou uživatelů drog je mládež ve věku mezi 15 až 19 lety, která představuje 45,5 procenta evidovaných narkomanů. 
maj kar

zpět