DOHODOVACÍ ŘÍZENÍ

P. Tautermann: Bonifikace mohou vnést mezi ambulantní lékaře rozkoly
27.4.2001

  Budou-li sledovány a bonifikovány jen některé vybrané aktivity a náklady a jiné zcela voluntaristicky zůstanou nesledovány a dokonce sankcionovány, může to některé skupiny poskytovatelů značně poškodit. Pro ZDN to uvedl předseda Sdružení smluvních lékařů zdravotních pojišťoven ČR (SSL) Pavel Tautermann s tím, že nezbytnou podmínkou realistických regulací je globální sledování všech nákladů spojených s poskytováním péče hrazené z veřejného pojištění - resp. všech jednotlivých aktivit lékaře, které k těmto nákladům vedou.
Vyloučení hospitalizací a vyšetření v nemocničních ambulancích ze sledování indukované péče by podle P. Tautermanna nutilo praktické lékaře posílat pacienty do nemocničních ambulancí. To by ovšem terénní ambulantní specialisty těžce ohrozilo. "Přežívají-li někde fantazie o jejich zlikvidování jako třídy, byl by to dobrý způsob, jak je realizovat," prohlásil. Zdravotní péči by to nijak neracionalizovalo a nezhospodárnilo. Stejně jako gate-keeping, který je také v rozporu se základními občanskými právy pacienta i lékaře. Zbytečnou duplicitu (ne každá je totiž zbytečná) lze účelněji omezovat jinými způsoby, podotkl P. Tautermann. Připomněl, že gate-keeping není používán v Německu, Rakousku, Francii, Portugalsku a v dalších zemích s pojišťovenskými systémy podobnými našemu.
  Anglický model státního zdravotnictví SSL vždy považovalo za zcela nevhodný pro naše poměry. "S tímto systémem máme letité zkušenosti a návrat k pluralitnímu veřejnému zdravotnímu pojištění byl přece reakcí na ně. Máme průkazné materiály o tom, že nemocniční ambulance jsou fakticky méně výkonné a mnohem nákladnější než samostatné terénní. A například omezení nemocničních ambulancí na žurnál, příjem, časově omezenou péči po propuštění a specializovaný komplement v Německu vyšlo ze stejných zkušeností," řekl P. Tautermann. Pokud by někde existovaly medicínské a ne jenom ekonomické důvody pro ambulantní péči v nemocnicích, měla by mít stejné podmínky jako v terénu: tj. stejnou smlouvu na fyzickou osobu, počet ordinačních hodin, hlášení nepřítomnosti a zastupování, stejné regulace. "Pochybuji, že by to bylo pro nemocnice lákavé, dokonce i při zachování jednoho zdroje financování, dovolujícího státnímu zřizovateli přerozdělování ve prospěch jeho zařízení na úkor nestátních. Uvolněná kapacita by se mohla s prospěchem užít ke zlepšení vlastní lůžkové péče včetně rozsáhlejší vzájemné péče konziliární," uvedl předseda SSL.
  Zmiňované bonifikace mohou podle něj vnést mezi ambulantní lékaře rozkol. Přitom likvidace terénních ambulantních specialistů by ve svých důsledcích praktickým lékařům neprospěla: sotva touží po tom, aby nad sebou zase měli ředitele monopolní nemocnice s poliklinikou. "Doufáme, že se podaří možné rozpory v nedávno ustavené koalici ambulantních lékařů ujasnit," prohlásil P. Tautermann. (nd)

Vysvětlení VZP komoře stačilo
  VZP od 1. ledna 2001 v rámci bonifikačního systému sleduje náklady na péči indukovanou praktickými lékaři v jiných zařízeních. Během února a března se objevily hlasy, že pojišťovna do sledovaných nákladů nezapočítává indukovanou péči poskytovanou nemocničními ambulancemi. Ředitelka VZP Jiřina Musílková takové domněnky oficiálně odmítla s tím, že "kontrolní prvek bonifikačního systému nerozlišuje ambulance specialistů vně a uvnitř nemocnic". S tímto vysvětlením se podle šéfredaktora časopisu Tempus medicorum Michala Sojky spokojilo i vedení České lékařské komory, které původně proti domnělé diskriminaci terénních ambulantních specialistů protestovalo. (mrf)

zpět