Pasivní kouření a vitamín C u dětí


Vystavení účinkům tabákového kouře doma a zejména vysoká míra expozice má za následek snížení hladiny vitamínu C u dětí. Ve zprávě publikované v březnovém čísle časopisu Pediatrics, řekl vedoucí studie Dr. Richard S. Strauss z the Robert Wood Johnson School of Medicine v New Jersey, že nálezy jsou "...v přímém rozporu s tvrzením představitelů tabákového průmyslu, že pasivní kouření nemá žádný škodlivý vliv na zdraví." Dr. Strauss analyzoval data shromážděná třetím Národním průzkumem zdraví a výživy (the Third National Health and Nutrition Examination Survey) aby zjistil vliv expozice tabákovému kouři na sérové hladiny vitamínu C u dětí a mládeže. Analýzy se zúčastnilo takřka 3 tisíce dětí ve věku od 4 do 10 let. Děti byly rozděleny podle tíže expozice do čtyř skupin:

bez expozice; nízká expozice (nejméně jeden rodič kuřákem a sérová hladina kotininu <2ng/mL; vysoká expozice (nejméně jeden rodič kuřákem a sérová hladina kotininu >2ng/mL); samotné kouření. Při vzestupu hladiny sérového kotininu hladina kyseliny askorbové lineárně klesala. Byla nalezena také nepřímá úměra mezi hladinou kyseliny askorbové a expozicí tabákovému kouři. Spojitost zůstala signifikantní i po započtení ostatních parametrů, ovlivnujících hladinu kyseliny askorbové, včetně perorálního příjmu vitamínu C, který byl nejmenší mezi mladými kuřáky a mezi dětmi vystavenými nejvyššší expozici.

"Naše zpráva je první velkou studií dokazující přímé metabolické následky pasivního kouření u dětí," píše v časopise Dr. Strauss. "Vzhledem k tomu, že kyselina askorbová má protektivní účinek při oxidaci plasmatických lipidů a LDL a je také důležitá při ochraně DNA před oxidací, je pasivní kouření u dětí obzvláště nebezpečné."


                                                                zpět