GALERIE OSOBNOSTÍ MEDICÍNY

Do boje proti nemocenským pokladnám
MUDr. Karel Helbich - zakladatel Spolku pokladenských lékařů

13. září 1900 lékař Hermann Hartmann založil v Lipsku Spolek německých lékařů na ochranu jejich hospodářských zájmů. Tato organizace chtěla oponovat mocenskému postavení nemocenských pokladen, bojovat za zlepšení situace lékařů v jejich službách. Postupně svůj vztah k nemocenskému pojištění upravovali také čeští lékaři, kteří strádali celou řadou omezení v preskripci léčiv, složitými právními vztahy a věčným dohadováním o výši a způsobu platby honorářů. Brzy pochopily, že ani komory /lékařské/ nejsou schopny postavení lékařů uspokojivě vyřešit. Byl založen Spolek pokladenských lékařů a její hlavní osobností se stal praktický lékař Karel Helbich. Jednání Spolku s nemocenskými pokladnami měla až do počátku 20. let často formu ostrých střetů především o výši a způsob honorářů. Někdy lékaři sáhli i ke stávce nebo se rozhodli pro pasivní rezistenci.

*převzato z Kroniky medicíny

zpět