Český chirurg ošetřoval královnu matku

Velká Británie se za účasti mnoha občanů a reprezentantů dalších států důstojně rozloučila s nedávno zesnulou anglickou královnou Matkou. Spolu s touto historickou událostí a při pročítání příspěvku prof. Dr. Karla B. Absolona ve Sborníku Muzea Blansko 2001, kde se zmiňuje  o svém  příbuzném  doc.  MUDr.  Jaroslavu  Bakešovi,  který  se  narodil v Blansku v budově bývalé školy naproti faře, se mi vybavila zajímavá vzpomínka.
  Byl jsem totiž v říjnu roku 1953 vzorné ošetřen na Žlutém Kopci u primáře MUDr. A.Novotného po závažné náhlé příhodě břišní. Tehdy vedle mne ležel pan D., hudebník brněnského rozhlasového orchestru BROLN. Překvapilo mne, když se jednou u jeho lůžka mezi návštěvami objevil generál JUDr. B.EČER, který jak známo, zastupoval naši republiku jako žalobce   při   procesu   s válečnými   zločinci v Norimberku. Pan D. mi později při rozhovoru sdělil,. že Dr.EČER, strýček jeho manželky, byl spolu s Dr. Novotným za druhé světové války v exilu ve Velké Británii. Dr. Novotný zde mj. po určitou dobu působil jako osobní lékař prezidenta Edvarda Beneše. Odborné kvality doc. Bakeše, zejména v břišní chirurgii, byly světoznámé a MUDr.Novotný byl jeho nejbližším spolupracovníkem. Zřejmě proto si anglická královská rodina při onemocnění královny Matky zvolila, aby jí chirurgický zákrok provedl právě Dr. Novotný. O dokonalém výsledku svědčí, že se tato úctyhodná dáma dožila neobyčejné vysokého věku. Uvedené sdělení je opět důkazem, jak znamenitě si vedli mnozí z našich exulantů, kteří museli opustit svou vlast. Také autor příspěvku do Sborníku Muzea Blansko, prof. K.B. Absolon, jemuž nebylo dovoleno vystudovat medicínský obor u nás, dosáhl v USA vysokého uznání v odborných i společenských kruzích. -Sta-
Monitor 8/02  monitor@monitor-bk.cz

zpět