BLANENSKÝ LÉKÁRNÍK JOSEF ČECH

  Farmaciae magister Josef Čech (1844-1917) byl prvním lékárníkem v obci Blansko. Svou lékárnu s názvem "Mater Dolorosa" otevřel v roce 1869 a provozoval ji až do konce svého života. Svoje povolání vykonával s láskou, etikou a plným zaujetím. Pracoval také veřejně, zastával se zvláště zájmů venkovských lékárníků. Jako druhý na Moravě pořádal ve své lékárně odborné kurzy adeptů farmacie, tzv. "tyronskou školu". V letech 1903-1909 byl zvolen spolustarostou grémia lékárníků v Brně. Vedle svého povolání se Josef Čech zabýval prospektorskou činností, vyhledáváním užitkových nerostů, a to v okolí měst Boskovice, Jihlava a Znojmo a tím významně přispěl k probádání minerálního bohatství Moravy. Josef Čech byl činný také literárně. Kromě článků v odborných časopisech a novinách napsal a vydal v roce 1905 vlastním nákladem knihu "Dějiny města Blanska" o 120 stranách. Činnost této osobnosti koncem 19. a počátkem 20. století byla významná nejen pro Blansko, ale i pro celou kulturní Moravu.

zpět