Škodlivý vliv elektromagnetického záření z mobilních telefonů nebyl dosud prokázán. Přesto Evropská unie….

Přesto Evropská unie (EU) zveřejnila minulý týden novou normu s velmi přísnými limity, která snižuje hodnoty elektromagnetického záření u mobilních telefonů dodávaných na trh EU. Uvedla to Česká tisková agentura s odvoláním na zprávu z informačního centra EU ...

      EU chce z hlediska prevence hájit zájmy zákazníků. Ti by měli být informováni o všech hodnotách a každý přístroj by měl být opatřen údaji o síle elektromagnetického pole. Příslušné limity, které schválila Rada ministrů, a které by měly být ještě v tomto roce znovu prověřeny, vycházejí z hodnot navržených Mezinárodní komisí pro ochranu před neionizujícím zářením (ICNIRP). Na této normě spolupracovali přímo výrobci mobilních telefonů v rámci normalizační organizace CENELEC
Zdroj: www.zdrav.cz

Další články k tématu
                                                              zpět