Vakcinace lišek 

   Okresní verinární správa Blansko oznamuje, že ve dnech 18.-20. října 2001 bude probíhat v honitbách okresu vakcinace lišek proti vzteklině
   Veterináři doporučují návštěvníkům lesů nedotýkat se návnad a vodit psy do honitby. 
   V případě potřísnšní vakcínou vyhledejte lékaře.

zpět