UZAVÍRKA ČÁSTI ULICE SADOVÉ

Od 4. 3. 2002 do 30. 5. 2002 probíhá v úseku ulic Seifertova - K. H. Máchy II. etapa opravy státní silnice včetně rekonstrukce částí vodovodního a kanalizačního řádu. Vzhledem k náročnosti stavebních činností je tato část silnice uzavřena pro průjezd všech vozidel. Omezen je i příjezd osobních aut a vozidel zásobování do přilehlých nemovitostí.
Dle postupu prací bude zhotovitel zajišťovat omezené provizorní přejezdy v křižovatkách ulic Sladkovského-Sadová nebo ulic Rodkovského-Sadová. Bez omezení provozu je křižovatka K. H. Máchy-Sadová pod nemocnicí. V poslední dekádě května 2002 se počítá s krátkodobým uzavřením křižovatky Seifertova-Sadová, která bude do té doby průjezdná. Náhradní objížďková trasa je vedena ulicemi Masarykova, Bartošova, 9. května, Nad Žlíbkem.
Městský úřad společně se stavební firmou provádějící tuto akci žádá všechny občany o pochopení a zvýšenou opatrnost v prostoru stavby. Zejména je potřeba věnovat zvýšenou pozornost při parkování a průjezdu ulic pod nemocnicí s ohledem na plynulé zajištění výjezdů vozů záchranné služby.
odbor investiční a územního rozvoje

                                                       zpět