Na Slovensku lázeňský pobyt za polovinu!
Zdroj: Haló noviny
Datum vydání: 5.5.2001
Autor: red
 
V úterních Haló novinách ze dne 17. dubna t.r. mne velmi zaujala sic rozsáhlá, ale neveselá informace k využití léčebných lázní v České republice. V podstatě se jednalo o tom, kolik kde zaplatí pojišťovna, respektive pacient jako přímý plátce. Vzhledem k tomu, že trpím rozsáhlým revmatismem a všemi neduhy s tím souvisejícími, sleduji finanční možnosti léčby tohoto druhu u nás v ČR, ale také na blízkém Slovensku. Uvedu aspoň jediný příklad jako ohlas článku v Haló novinách: Tak například v Lázních Bohdaneč, kde se pohybové nemoci léčí, zaplatí "samoplátce" za týdenní pobyt s komplexním léčením šest až osm tisíc Kč. - Mně se podařilo objevit velmi solidní Lázně NIMNICA v nádherné příhraniční oblasti Bílých Karpat ze slovenské strany, kde jsem za sedmidenní pobyt s komplexní stravou a léčbou, s lékařskou prohlídkou atp., ubytování v 1/1 - /1/,2 je ještě levnější! zaplatil necelých 3000 Sk! - slovy tři tisíce slovenských korun. Tedy polovinu toho, co účtují v Bohdanči. A kdybychom to přepočítali na naši měnu, tak to vyjde ještě méně než 3 tisíce. Pobyt v Lázních Nimnica jsem uskutečnil loni na počátku měsíce října. Nevím, jestli jejich taxa je stejná i letos, ale rozhodně se tam na sklonku letošního jara chystám znovu. Chtěl bych ještě doplnit, že jak lékařská, tak i obslužná stránka a zacházení s pacienty je zde na vysoké úrovni, přijatelné jsou i možnosti kulturního a společenského vyžití. Podstatné také je, že všechny léčebné procedury, včetně pitné kúry a stravování jsou v jedné, moderní budově, takže odpadá spěšné přebíhání z jedné budovy do druhé, jak se tomu děje v některých místech v ČR. Závěrem bych chtěl uvést, že pokud by měl někdo - zvláště z důchodců - zájem o podrobnosti, rád mu je sdělím, když si zavolá na č. tel. 0628/357 939 (nejlépe večer). Lázně Nimnica se nacházejí mezi městy Púchov - Povážská Bystrica.
JOSEF BLAŽEK, Lužice u Hod.

zpět