Pozvánka

Dovoluji si Vás pozvat na oficiální schůzku zástupců Nemocnice Blansko  a všech privátních lékařů působících v Nemocnici Blansko, která se bude konat v pondělí 17. 12. 2001 v 19.00 hod. v zasedací místnosti nemocnice - 4. patro.

 Rozdělovník: 
Okresní úřad Blansko - MUDr. Drahoslava Královcová, zdravotní radová
Městský úřad Blansko - Ing. Miloslav Kala, starosta
Městský úřad Blansko - PhDr. Jaroslava Králová, místostarostka 
Privátní lékaři působící v NB

V Blansku dne: 4. 12. 2001                             Ivan Kozák
                                                                       ředitel Nemocnice Blansko

zpět