Další novela sazebníku

04.5.2001
zdroj: www.ZDN.cz

Ministerstvo zdravotnictví plánuje další novelizaci seznamu výkonů k lednu příštího roku. V ní mají být zahrnuty změny, které v současné době v pravidelných cyklech projednává pracovní skupina dohodovacího řízení. Na jejím posledním zasedání 24. dubna o záměru MZ informoval předseda Sdružení smluvních lékařů Pavel Tautermann. Členové pracovní skupiny očekávají, že ty návrhy, které se podaří v pracovní skupině projednat zhruba do května, mají naději na schválení při konečném kole dohodovacího řízení letos v červnu. Do novely sazebníku hodlá například Česká lékařská komora prosadit sjednocení úhrad klinických vyšetření u lékařů s první a druhou atestací. Další plánované změny v seznamu výkonů, ať už zavedení nových výkonů či úprava těch stávajících, se dotknou mnoha lékařských oborů. Pracovní skupina v posledním období podpořila mj. návrhy odborností otorinolaryngologie, ortopedie, gastroenterologie a TRN. V jednání jsou navržené změny ve výkonech oborů dětská kardiologie a kardiologie, dětská chirurgie, dermatovenerologie, oftalmologie a urologie. Přehodnocení úhrad prostřednictvím sazebníku žádají také zástupci klinických psychologů, klinické logopedie a lékařské mikrobiologie.
Rovněž zástupci odbornosti sestra domácí péče požadují nové úpravy seznamu výkonů. Mezi předkladatelkou ná-vrhů Blankou Misconiovou a pracovníky VZP však dosud nedošlo ke konsensu, a to například při výkladu možnosti proplácet výkony specialistů při návštěvě pacienta v jeho domácnosti. Při jednání pracovní skupiny 24. dubna si její členové vyměnili i názory na závaznost kursů pořádaných pražským IPVZ a funkčních licencí povolovaných ČLK. Vedení komory trvá na tom, že lékaři mohou vykazovat určité kódy výkonů jen tehdy, když získají certifikát od komory. Zástupci odborných lékařských společností se naproti tomu odvolávají na závaznost kursů IPVZ garantovaných státní správou. (boš)

zpět