Naslouchající a starostliví lékaři mají u pacientů větší úspěch
(pacientova důvěra, lékař) 
Autor: Reuters Health 
Specializace: Všeobecné lékařství 

--------------------------------------------------------------------------------


NEW YORK (Reuters Health) - Lékaři, kteří si chtějí získat důvěru svých pacientů, uplatní u lůžka nemocného více než znalosti spíše dobré chování. Výsledky průzkumu naznačují, že nejvíce důvěry si lékaři získají poskytnutím komfortu, odpovídáním na otázky a vyslechnutím problémů svých pacientů. 


"Výsledky studie naznačují, že pacientovo pohodlí a zájem o jeho problémy jsou pro získání důvěry stejně důležité faktory jako odborná kompetentnost lékaře," říkají Dr. David H. Thom a jeho kolegové ze Stanford University School of Medicine v kalifornském Palo Alto. 


Kromě lékařů, kteří poskytují pohodlí a naslouchají svým pacientům, nejvíce důvěry některých nemocných, včetně mladých a žen, si získali lékaři, kteří odesílají nemocného ke specialistům. 


"Relativní důležitost odborného vyšetření u žen má často co dělat s vyhledáním péče při reprodukčních problémech," tvrdí zpráva. 


Výsledky studie jsou založeny na vyšetření takřka 400 pacientů u 20 rodinnných lékařů a jsou publikovány v časopise The Journal of Family Practice. 


Tým dr. Thom také zjistil, že v menší míře je pacientova důvěra závislá na očním kontaktu s lékařem, adekvátním objektivním vyšetření, projevení zájmu o pacientův názor a chování se k pacientovi jako k rovnocenné bytosti. 

Jak výzkumníci uvádějí, pacientova důvěra může být spojena s lepší spoluprací se strany pacienta a nižšími náklady, nebot pacienti, kteří věří, že jejich lékař pro ně dělá maximum, nežádají další a další vyšetření. 
SOURCE: The Journal of Family Practice 2001;50:323-328.

zpět