Zdravotní pojišťovna METAL-ALIANCE od srpna v Blansku

Jedna z finančně nejstabilnějších celostátně působících  zaměstnaneckých  zdravotních  pojišťoven METAL - ALIANCE, má od 1. srpna svá zastoupení a pracoviště také na Blanensku. Kontaktní místa otevírá v Blansku na adrese Smetanova 3 (Ing. Vágner) a v Boskovicích na Masarykově nám. 11 (autoškola Ing. Šumbera). Až dosud byla občanům  Blanenska nejblíže regionální pracoviště v Brně na Kobližné 19 (Dům Vichr) a v Prostějově na ulici Školní 4. Vzhledem k dominantnímu postavení VZP v okresu Blansko se jeví aktivita této pojišťovny   jako hozená rukavice do ringu s nápisem POJIŠTĚNÍ a může tak začít konkurenční boj o zákazníka - pojištěnce. Aby tento souboj nebyl hned od počátku pouze zápas Davida s Goliášem, musí nová pojišťovna  nabídnout něco navíc, něco, co by se mělo líbit jejím zákazníkům. Proto předkládáme rozhovor s ředitelem Moravské divize Zdravotní pojišťovny  METAL - ALIANCE Ing. Klausem Horákem.

Pane řediteli, proč zrovna okres Blansko a proč nyní?
METAL - ALIANCE má sídlo v Kladně a je také jednou z nejsilnějších zdravotních pojišťoven na střední Moravě. V okresu Prostějov má např. více než 32 % podíl na trhu, v okresu Olomouc pak téměř 23% podíl. Do okresu Blansko jsme zamířili především pro spontánní zájem občanů v regionu o produkty pojišťovny a chceme také přiblížit naše služby do míst s větší koncentrací našich stávajících pojištěnců. Umožní se tak pohotový bezprostřední kontakt občanů se svojí zdravotní pojišťovnou. Týká se to i občanů - zájemců o přeregistraci k ZP METAL - ALIANCE. Kontaktní místa však poslouží i zdravotnické veřejnosti. Lékaři (a poskytovatelé zdravotní péče vůbec) zde mohou přímo a bez problémů předat např. žádanky o zvýšení úhrady, či měsíční zúčtovací dávky, aniž by se prodloužila jejich splatnost. 

Jak chcete uspět v konkurenčním boji o zákazníka? 
Pracovníci pojišťovny jsou přesvědčeni, vzhledem ke spektru služeb - nabídce produktů pro fyzické osoby, podnikatele a plátce - organizace, stejně jako vzhledem k vysoké úrovni kvality při jejich poskytování, že se i v blanenském okresu podaří prosadit se mezi uznávané, doporučované a nejfrekventovanější zdravotní pojišťovny. 

Kde má Vaše zdravotní pojišťovna zastoupení? 
Moravská divize ZP M-A, se sídlem v Olomouci, má nyní (včetně dvou pracovišť v okresu Blansko) celkem 21 kontaktních míst, od Žďáru nad Sázavou na Vysočině, přes Šumperk na Jesenicku až po Kyjov na Slovácku. Zastoupena není pouze v regionech Moravsko-slezského kraje, s výjimkou pracoviště pojišťovny v Moravském Berouně. Zřízením kontaktních míst v okresu Blansko sleduje ZP METAL - ALIANCE i zefektivnění celkové činnosti, zejména po linii Olomouc-Prostějov-Vyškov-Brno. 

Můžete definovat obchodní krédo pojišťovny METAL - ALIANCE? 
Filozofií zdravotní pojišťovny METAL- ALIANCE je spokojený klient - pojištěnec i smluvní partner (zdravotnické zařízení, plátce - podnikatel i organizace). Tato vize se daří naplňovat ve všech regionech, kde pojišťovna  působí. Management moravské divize ZP METAL - ALIANCE je přesvědčen, že tomu tak může být i v regionu blanenského okresu, kam právě vstoupila.

Rozmlouval PaedDr. Emil Holeš
Zdroj: Dvoje Noviny
Datum vydání: 2.8.2001

zpět