Za domácí vyšetření specialistou 300 korun

Za všechny nadstandardní služby, které nehradí zdravotní pojištění, budou pacienti platit lékařům v hotovosti. Katalog služeb už vypracovala Česká lékařská komora, zveřejnila ho na svých internetových stránkách a dala k diskusi lékařům. Pokud ho komora schválí, vstoupí v platnost již v listopadu. "Ceník služeb bude vyvěšen v ordinacích. Nebude se to ale týkat péče hrazené ze zdravotního pojištění, ani lékařské pohotovostní služby. Pouze služeb lékaře, jakéhosi lepšího technicko-organizačního servisu," řekl v pátek Právu David Rath, prezident České lékařské komory. Když bude pacient například chtít konzultovat svůj zdravotní stav s lékařem mimo jeho ordinační hodiny a zavolá mu na jeho soukromý telefon, zaplatí za každou minutu takové konzultace deset korun, celkem však nejméně padesátikorunu. Dohodnout si ale s ním bude moci i měsíční paušál. Pokud člověk nechce na vyšetření čekat v ordinaci a přivolá si lékaře specialistu domů, bude mu muset zaplatit 300 Kč. Na minimálně stejnou částku přijde pacienta zpráva o jeho zdravotním stavu, vystavená v cizím jazyce. Komora s placením nadstandardních služeb přišla už na svém loňském listopadovém sjezdu. Při sestavování sazebníku, který nyní dokončila, se opřela o prosincový výzkum společnosti Sofres-Factum mezi 504 občany. Ten ukázal, že sedmdesát procent dotázaných souhlasí se zavedením nadstandardních placených služeb nad rámec zdravotního pojištění, pokud by to neohrozilo zdraví ostatních pacientů. Čtyřicet procent je za takové služby ochotno platit jednorázově od několika korun až do 200 korun. 

Ceny se sjednotí 
Tyto služby nejsou zákonem dosud nijak upraveny a už dnes se některé z nich hradí. Lékaři si ale účtují velmi rozdílné ceny. "Ceníkem se snažíme vnést do toho pořádek. Vycházeli jsme z minimální ceny práce lékaře, která je pět set korun za hodinu," uvedl Rath. Nadstandardní služba je v podstatě vše, co lékař poskytne pacientovi nad rámec svých běžných povinností. Tedy například ošetření klienta mimo ordinační hodiny, přivolání ambulantního specialisty - urologa, internisty, kardiologa nebo jiného odborníka přímo do bytu pacienta, ošetření přesně v čase, který pacient požaduje, a podobně. 

Ministerstvo není proti 
Katalog nemusí schvalovat ministerstvo zdravotnictví, protože nejde o zdravotnické služby. "Léčebný zákrok bude dál hrazen ze zdravotního pojištění. To, co se lékaři platí, je vlastně pohodlí pacienta. A to je věc soukromé dohody mezi ním a lékařem," prohlásil Rath s tím, že ceník dostane ministerstvo zdravotnictví jen na vědomí. Ministr zdravotnictví Bohumil Fišer již dříve Právu řekl, že proti lepším službám za peníze nic nenamítá. "Nesmí se ale dotknout lékařské péče o pacienta. Ta musí zůstat pro všechny stejná," zdůraznil ministr. 

JAKÝ MÁ BÝT CENÍK 
* Vyšetření a vydání potvrzení o zdravotním stavu (školy, sportovní činnost, řidičský
  a zdravotní průkaz) 300 Kč. 
* Vyšetření či ošetření mimo stanovené ordinační hodiny na výslovné přání pacienta
  300 Kč. 
* Návštěva lékaře u pacienta doma na jeho žádost, a to pouze u odborností, u nichž
  není návštěvní služba hrazena ze zdravotního pojištění 300 Kč. 
* Poradenská činnost v problematice nemající přímou souvislost se zdravotním
 stavem nemocného (zdravý životní styl, uplatnění v zaměstnání, hodnocení možností
 studia, otázky zdravého bydlení) 100 Kč za každých patnáct minut. 
* Přítomnost lékaře u výkonu, který provádí jiný ošetřující lékař, pokud si jeho
  přítomnost výslovně vyžádal pacient 100 Kč za každých dvacet minut. 
* Telefonická konzultace (mimo ordinační hodiny a na soukromou linku lékaře) 10
  Kč za minutu, minimálně však 50 Kč. 
* Konzultace po internetu 10 Kč za minutu, minimálně 50 Kč. 
* Osobní konzultace mimo ordinační hodiny na žádost pacienta 5 Kč za minutu,
  minimálně 50 Kč. 
* Výpis z dokumentace na žádost nemocného a pro jeho osobní potřebu 100 Kč. 
* Vyplnění návrhu na lázeňskou péči u samoplátce v případě, že lázeňská léčba není
  nutná 300 Kč. 
* Vyšetření na žádost fyzické osoby nesouvisející s léčebně preventivní péčí 100 Kč
  za každých dvanáct minut, minimálně 300 Kč. 
* Klinické vyšetření a odběr krve na alkohol na žádost pacienta 300 Kč. 
* Zjištění stavu hospitalizovaného pacienta ambulantním lékařem na žádost
  zákonného zástupce či příbuzných 200 Kč. 
* Vyplňování cizojazyčných dotazníků 100 Kč za dvanáct minut, minimálně 300 Kč. * Vystavení zprávy v cizím jazyce 100 Kč za dvanáct minut, minimálně 300 Kč. 
* Aplikace jedné náušnice 150 Kč. Poznámka: Ceník obsahuje i péči poskytovanou
  za úhradu v rámci daných odborností, tedy například pro chirurgii, ušní, nosní,
  krční, internu, oční, sexuologii, genetiku atd. Neuvádí však u nich částky, pouze
  název  zákroku nebo administrativní činnosti. 

Václav Pergl
Právo 11.8.2001

Návrh celého katalogu
                                                             zpět