Informace k provozu CT pracoviště

V pondělí  3.září 2001 bude zahájen zkušební provoz na CT pracovišti radiodiagnostického oddělení Nemocnice Blansko. Tento zkušební provoz bude jednosměnný a v jeho rámci se bude provádět zpočátku pět, postupně maximálně deset vyšetření denně.

                                                      zpět