Den otevřených dveří v Nemocnici Blansko
Televize Blansko vysílá-Infokanál

V čtvrtek 31.května 2001 se uskutečnil DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ NEMOCNICE BLANSKO.
Byl zahájen ve 14 hodin besedou, která byla určena jak pro zástupce medií, tak pro širokou veřejnost.

  Informujeme o zahájení provozu internetových stránek stránek Nemocnice Blansko, které vznikly na základě četných dotazů a zájmu občanů.
Najdete je na adrese: www.nemocniceblansko.cz .
Jejich obsahem je informační servis zdravotnického zařízení, charakteristika s historickým vývojem, aktuálními novinkami zařízení, medicínské informace, kontakty, informace pro pacienty.
Věříme, že se Vám webové stránky budou líbit a přispějí k informovanosti občanů o nemocnici a zdravotnictví v Blansku.

                                                            zpět